Terms & conditions


The following text is in romanian.

 

1. DEFINIȚII

 

PRESTATOR – reprezintă proprietarul site-ului BGW.ro, adică SZABO SANDOR ISTVAN I.I, înmatriculat la Registrul Comerţului sub numărul F05/2098/14.12.2009 având Codul Unic de Înregistrare 26327600 cu sediul în judeţul Bihor, localitatea Oradea, str. B-dul. Decebal, nr.14/A, bl. PB 100, et. I, ap. 6, mobil. +40-751-223-004, +40-770-496-120, adresa e-mail office@smart-mouse.ro.

BENEFICIAR – reprezintă presoana fizică sau juridică care acceptă Termenele și condițiile prezente, drept echivalent a contractului la distanță de prestări servicii, prin care acesta dobândește beneficii de la PRESTATOR.

CONTRACT – reprezinta contractul la distanță reprezentat de acest Termeni și condiții încheiat între Prestator și Beneficiar, fără prezență fizică a Prestatorului si a Beneficiarului.

PLATFORMĂ – reprezintă site-ul BGW.ro cu toate facilitățile conexele sale: nume de domeniu, cont de găzduire web și alte software-e auxiliare.

CONT – reprezintă aria de client la care beneficiarul are acces după înregistrare, identificat printr-o adresă de e-mail și parolă.

CONȚINUT – reprezintă toate informațiile prezente pe platformă: imagini, texte, grafică.

COMANDĂ – reprezintă o cerere de prestare a serviciilor de către beneficiar în direcția prestatorului.

CONFIRMARE COMANDĂ – reprezintă confirmarea a unei comenzi de către Prestator.

PRODUS – reprezintă un joc de societate prezentate pe platformă spre închiriere.

DEPOZIT – reprezintă garanția depusă pentru închirierea unui sau mai multor jocuri de societate.

PREȚ DE PIAȚĂ – reprezintă prețul produsului definit de către Prestator dacă asta ar fi vândut.

COST CHIRIE / ZI – reprezintă valoarea în lei pe care Beneficiarul achită pentru o închiriere pe un interval de timp de o zi.

ZILE CHIRIE – reprezintă durata a unei închirieri prezentată în zile și se calculează de la primirea coletului până la predarea acestuia la curier.

COST CHIRIE – reprezintă costul toatl a unei închirieri, obținut prin formula NR. ZILE CHIRIE * COST CHIRIE / ZI

ABONAMENT – reprezintă un pachet cu cost lunar prin care Beneficiarul are dreptul de a plasa lunar comenzi pe platformă.

LUNA DE ABONARE – reprezintă un interval de 30 calculată pe baza datei în care s-a achitat pentru prima dată costul abonamentului lunar.

RETUR – reprezintă returnarea produsului închiriat de către Beneficiar spre Prestator.

PRODUS ÎN STARE BUNĂ – reprezintă condiția unui produs în care acesta este acceptat la return de către Prestator, și acesta poate fi închiriată de către alți vizitatori.

PRODUS ÎN STARE DEFECTĂ - reprezintă condiția unui produs în care acesta este refuzată la retu de către Prestator, și acesta NU poate fi închiriată de către alți vizitatori.

 

2. DISPOZIȚII GENERALE

 

2.1. Beneficiarul o dată cu plasarea unei comenzi sau aplicarea la un abonament acceptă contractul la distanță prezent, reprezentat de acest Termeni și condiții

2.2. Contractul între Prestator și Beneficiar se încheie în momentul confirmării de către Presntator a unei comenzi plasat de către Beneficiar.

2.3. Contractul se termină în cazul în care toate obligațiile sunt îndeplinite, atât de către Prestator ci și de către Beneficiar.

// Adică, semnăm un contract o dată cu plasarea comenzii din partea ta, și cu confirmarea comnenzii pe cptre noi pe cealaltă parte. Acest contract se termină când noi am livrat, tu ai jucat, ai plătit și produsele au ajuns înapoi în stare bună. //

 

 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Beneficiarul are dreptul de a solicita următoarele servicii de la Beneficiar:

3.1. SINGLE GAME RENTAL:

Reprezintă o închiriere în limita stocului disponibil a unui joc de societate, după cum urmează:

3.1.1. Beneficiarul va alege un produs în limita stocului disponibil, la care va plăti un depozit echivalent 100% a prețului de piață a produsului la plasarea comenzii.

3.1.2. Prestatorul în caz în care confirmă comanda, va livra produsul în 5 zile lucrătoare la Beneficiar, conform art. 4.2

3.1.3. Prestatorul în caz în care nu confirmă comanda, are obligația de a restitui integral depozitul achitat de către Beneficiar în termen de 5 zile luctătoare, conform art. 4.4.

3.1.4. Beneficiarul va folosi prodsul livrat între 5-20 de zile, de la primire.

3.1.5. Beneficiarul are dreptul de a returna produsul în 5-20 de zile de la primire, iar în acest caz va plăti Costul chiriei echivalent cu (nr. zile chirie * cost chirie / zi)

3.1.6. Prestatorul în caz în care Beneficiarul returnează produsul, are obligația de a verifica starea produselor returnate.

3.1.7. În caz în care produsele sunt returnate în stare bună, Prestatorul are obligația de a restitui Beneficiarului pe contul IBAN furnizat de Beneficiar suma echivalentă de (depozit – cost chirie) și să factureze costul chiriei.

3.1.8. În caz în care produsele sunt returnate în stare defectă, Prestatorul are dreptul de a reține integral depozitul depus de către Beneficiar.

3.1.9. Beneficiarul are dreptul de a păstra produsul, în acest caz renunță la depozitul depus. În acest caz Prestatorul va emite o factură storno pentru depozit și o factură cu aceeași valoare pentru cumpărare produse.

// Adică, închiriezi un joc, lași prețul jocului ca depozit, iar la retur, dacă n-ai stricat jocul, scadem costul chiriei din depozit, și restul primești înapot. Poți însă și să cumperi, în acest caz nu ai nimic de făcut. Dacă jocul este returnat stricat, pierzi depozitul.

 

3.2. GRAB A BOX:

Reprezintă o abonare lunară la o cutie cu jocuri de societate livrată și returnată lunar către Beneficiar, după cum urmează:

3.2.1. Beneficiarul va alege și un pachet de abonament din următoarele:

               SMALL – 2 jocuri, până la 1 kg – 50 Lei / lună

               MEDIUM – 3 jocuri, până la 2 kg – 70 Lei / lună

               LARGE – 4 jocuri, până la 4 kg  – 90 Lei / lună

3.2.2. Beneficiarul va aplica la o plată recurentă (Direct Debit), care atrage asupra sa creditarea lunară a contului curent aferent cardului introdus cu suma abonamentului ales.

3.2.3 Beneficiarul are dreptul să se retragă de pla plata recurentă și să întrerupe abonamentul în caz în care nu are facturi neplătite.

3.2.3. Beneficiarul va alege produsele în limita stocului disponibil și în limita de greutate a cutiei.

3.2.4. Beneficiarul are dreptul de a cere o singură livrare a cutiei într-o lună de abonare.

3.2.5. Prestatorul în caz în care confirmă comanda, va livra produsul în 5 zile lucrătoare la Beneficiar, conform art. 4.2.

3.2.6. Prestatorul în caz în care nu confirmă comanda, are obligația de a oferi alte produse Beneficiarului în 5 zile lucrătoare. În caz în care Beneficiarul nu acceptă produsele oferite în schimb, Beneficiarul are dreptul să solicite restituirea suma abonamentului pentru luna curentă.

3.2.7. Beneficiarul va folosi prodsele livrate maxim 30 de zile de la primire.

3.2.8. Beneficiarul are dreptul de a returna produsele în 30 de zile de la primire.

3.2.9.  Prestatorul în caz în care Beneficiarul returnează cutia, are obligația de a verifica starea produselor returnate.

3.2.10. În caz în care toate produsele sunt returnate în stare bună, Beneficiarul are dreptul de a cere o livrarea nouă în luna de abonare următoare.

3.2.11. În caz în care un produs sau mai multe sunt returnate în stare defectă, Prestatorul are dreptul de a factura integral prețul de piață a produsului stricat, drept despăgubire daune, spre Beneficiar și de a suspenda posibilitatea cererii unei noi livrări până la achitarea facturii.

3.2.12. Beneficiarul are dreptul de a păstra un produs sau mai multe din cutie, în acest  caz Prestatorul are obligația să factureze Beneficiarului produsele spre cumărare la prețul de achiziție la data efectuării cererii livrării a cutiei.

3.2.13. În caz în care Beneficiarului i se emite o factură pentru achiziție a unui produs sau stricăciuni, acesta este obligat să-și achite factura aferentă în timp de 30 de zile de la data emiterii, conform art.  5.1.

 // Adică, faci o plată recurentă lunară la un abonament, după ce în fiecare lună alegi și joci jocurile ce vrei. Poți să păstrezi un joc din cutie, iar noi o să-ți emitem  factura aferentă pe care poți achita. Dacă în caz rar jocurile sunt returnate stricate, contul tău va fi suspendat până la achitarea facturii de daune, fie printr-un virament fie prin plata recurentă actuală. Poți renunța la plata recurentă și abonament dacă nu ai facturi neachitate. //

 

 

4. OBLIGAȚIA PRESTATORULUI

 

4.1. Prestatorul se obligă să furnizeze serviciile solicitate de către Beneficiar doar în cazul în care acesta nu are facturi scadente, neplătite.

4.2. Prestatorul are obligația să îndeplinească comenzile confirmate și să livreze bunurile comandate în stare bună de folosire.

4.3. Prestatorul se obligă să livreze bunurile comandate în 5 zile lucrătoare de la data confirmăriii comenzii.

4.4. Prestatorul se obligă să accepte plățile Prestatorului indiferent de starea comenzii, fie acesta confirmat sau neconfirmat.

4.5. În caz în care Prestatorul nu-și poate îndeplini comanda sau nu confirmă acesta în timp de 5 zile lucrătoare, Prestatorul este obligat să restituie plata Beneficiarului pentru acea comandă în 5 zile lucrătoare.

4.6. Prestatorul se obligă să protejeze datele personale a Beneficiarului pe toată durata contractului, precum și după încheierea acestuia.

4.7. Prestatorul se obligă să livreze produsele comandate în containere rigide din plastic, astfel Prestatorul exclude posibilitatea defectuării produselor pe durata livrării respingând responsabilitatea pe acest termen.

4.8. Prestatorul se obligă să preia retururile și să verifice conținutul acestora în timp de 5 zile lucrătoare.

4.9. Prestatorul se obligă să restituie depozitele nefolosite conform art.3.1.7.

4.10. Prestatorul se obligă să factureze costul chiriei conform art. 3.1.7.

4.11. Prestatorul se obligă să factureze cumpărarea produselor conform art. 3.1.9. și art. 3.2.12

4.12. Prestatorul se obligă să factureze costul abonamentului achitat pe luna de abonare conform art. 3.2.1 și art. 3.2.2.

4.13. Prestatorul are dreptul de a factura daunele, drept despăgubire, cauzate de către Beneficiar conform art. 3.2.11.

4.14. Prestatorul are dreptul de a suspenda posibilitatea de cerere a unei noi livrări a Beneficiarului conform art. 3.2.11.

4.15. Prestatorul are dreptul să încaseze facturile de daune neachitate, scadente prin plata recurentă a abonamentului, fără a furniza servicii Beneficiarului pe această durată.

// Adică, ne obligăm să livrăm ce-ți dorești până când le plătești, ai grij de jocuri și avem pe stoc. //

 

 

5. OBLIGAȚIA BENEFICIARULUI

 

5.1. Beneficiarul se obligă să aibă grij de produsele închiriate și să returnească acestea în stare bună.

5.2. Beneficiarul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor utilizate și are drept să solicite facturile aferente acestor plăți.

5.3. Beneficiarul se obligă să plătească contravaloarea facturilor de cumpărare și facturilor daune, drept despăgubire, într-un termen de 30 de zile.

5.4. Beneficiarul se obligă să folosească funcționalitățile platformei conform destinației lor și să nu exploateze lipsurile sau defecțiunile acestora.

5.5. Beneficiarul are obligația să furnizeze date corecte de livrare, de facturare și cod IBAN pentru returnarea depozitelor conform art. 3.1.7 și 3.1.3.

5.6. Beneficiarul are obligația să păstreze containerul rigid, plastic și cutia carton în care s-au livrat produsele și să facă returul în același container și cutie carton.

5.6. Beneficiarul este responsabil pentru închiderea containerului și cartonului înainte să predea coletul curierului la retur.

// Adică, te obligi să plăteși serviciile folosite și să ai grij de jocurile închiriate. Să ai grij la închiderea coletului înainte de retur. Pe de altă parte te obligi să te simți bine jucând jocurile noastre! :) //

 

 

6. RETRAGERE

 

6.1. Beneficiarul are drept de retragere de la servicii comandate doar în caz în care livrarea produselor este neîncepută. După acesta Beneficiarul nu are posibilitate de retragere, conform OUG 34/2014 art. 16, alin. l)

// Adică, dacă curierul a plecat de la noi, nu te mai poți retrage. //

 

 

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

7.1. Prezentul contract încetează de plin drept în următoarele situaţii :

               7.1.1. Dacă toate obligațiile, atât Prestatorului încât și Beneficiarului au fost îndeplinite.

7.1.2. Dacă vreuna dintre părţi cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul celeilalte părţi.

7.2. Încetarea contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

// Adică, dacă noi am livrat, tu ai jucat și ai plătit, ne putem despărți. Dar te așteptăm înapoi! //

 

 

8. FORȚA MAJORĂ

 

8.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

8.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

8.3 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

8.4 Partea contractanta care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

8.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

// Cutremuri, erupții, sau invazii extraterestre. COVID-19 nu intră în această listă, doar dacă va fi iarăși stare de urgență care ne împiedică să livrăm produsele. //